Társadalombiztosítás a Kanári-szigeteken

Társadalombiztosítás a Kanári-szigeteken, Spanyolországban

Spanyolországban, így a Kanári-szigeteken is a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet foglalkozik a társadalombiztosítással. A havonkénti hozzájárulást mind a munkavállaló (6.4%), mind a munkáltató (30.8%) fizeti. Ez ingyenes kórházi és orvosi kezelést biztosít.

Bár a TB rendszer jelentős összegeket kap a költségvetésből, mégis nagyobb részben a munkavállalók és munkáltatók befizetései biztosítják az egészségügy pénzügyi hátterét. A járulékok mértékét, melyek szektoronként jelentős eltéréseket mutatnak, évente határozzák meg.

A munkavállalónak az alábbi társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie:

Egészség és anyasági biztosítás

Munkanélküli biztosítás

Rokkant-, öregségi és özvegyi nyugdíj

TB ellátottak köre:

EU tagállamok munkavállalói és vállalkozói

Nyugdíjasok

Közalkalmazottak

Hontalan személyek és menekültek

 

Betegbiztosítás

A járulékok a biztosítási alaptól függenek. Abban az esetben, ha a biztosítottat ért baleset következtében átmeneti munkaképtelenség jelentkezik, nem állapítanak meg minimális járulék befizetési időszakot. Ha viszont a munkaképtelenség betegség miatt következett be, a támogatás nyújtásának feltétele 180 napos járulék befizetési időszak.

 

 

Betegbiztosításra jogosult személyek:

Munkavállalók, akiket regisztráltak a társadalombiztosítási intézményeknél

A munkavállaló családtagjai

Nyugdíjasok és nyugdíjat igénylők

Spanyol emigránsok, akik végleg hazatelepültek, vagy csak ideiglenesen tartózkodnak az országban

Nem megfelelő anyagi helyzetben lévő spanyol állampolgárok

Árvák

 

 

A betegbiztosítási juttatások:

Műtétek előtt az orvosokkal való konzultáció

Vészhelyzetben a beteg elszállítása

Háziorvosi, fogorvosi és szájsebészeti kezelések

Gyógyszerek (nyugdíjasok, ipari balesetet elszenvedők részére ingyenesek, illetve a támogatott személyeknek a gyógyszerárak 40%-át kell csak kifizetniük).

Protézisek (műtéti és ortopédiai) és kerekes székek a TB rendszer által támogatottak (fogprotézisek és szemüvegek viszont nem).

 

 

Rehabilitáció

A pénzbeli támogatást a baleset vagy betegség 15. napjáig a munkáltató fizeti, majd a 16. naptól a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet felelős a kifizetésekért, amit vagy a munkáltatón keresztül, vagy közvetlenül a munkavállalónak fizet ki.

 

 

Rokkantsági biztosítás

A rokkantsági biztosítás minden, az ipari és szolgáltató szektorban munkát vállalóra vonatkozik. Ennek a támogatásnak a folyósítása nem szűnik meg, ha a biztosított életkora eléri a nyugdíjkorhatárt.

Jogosultak:

Biztosított munkavállalók, akik komoly anatómiai vagy funkcionális szervi rendellenességben szenvednek.

Juttatások:

Ideiglenes rokkantság/munkaképtelenség esetén 24 havi bérnek megfelelő összeg egy összegben történő kifizetése. Ennek maximális időtartama 4 és fél év. A támogatás kifizetése megszűnik, ha a biztosított személy meggyógyul, vagy teljes rokkantság alakul ki.

Teljes (nem ”abszolút”) rokkantság/munkaképtelenség esetén a biztosítottnak bizonyítania kell, hogy legalább 15 évig fizette a TB hozzájárulást. Ebben az esetben a biztosított személy a nyugdíj 50%-át, 55 év felett, pedig 75%-át kapja.

„Abszolút rokkantságnak” tekintik, ha a beteg személynek segítségre van szüksége napi tevékenységeinek elvégzésére (evés, öltözködés, tisztálkodás, stb.), és ebben az esetben a biztosított a nyugdíj 100%-át kapja meg támogatásként.

 

Nyugdíjbiztosítás

A közösségi szabályok szerint, ha a munkavállaló két vagy több EU tagállamban dolgozik, jogosult arra, hogy állami nyugdíját a tagállamokban befizetett nyugdíj hozzájárulásokat összevontan számolják ki. A spanyolországi jogszabályok szerint minden jövedelemmel rendelkező alkalmazottat biztosítani kell. A biztosítási hozzájárulások a jövedelem nagyságától függnek.

Nyugdíjra jogosultak:

65. életévüket betöltött férfiak és nők

azok, akik legalább 2 éven keresztül fizették a TB járulékokat a nyugdíjba vonulás előtti 15 évben

Feltételek:

15 évi bizonyított járulék fizetés

65 éves életkor, illetve korai vagy részleges nyugdíjazás alanya

A nyugdíj mértékét az utolsó 15 évben kapott fizetések határozzák meg.

 

A nyugdíj számítása:

10 éves munkaviszony esetén: a munkavállalóra vonatkozó maximális nyugdíj 50%-a

10 év után évente 2%-kal nő. 100%-os nyugdíjat 35 éves munkaviszony után kaphatnak a nyugdíjasok.

A spanyolországi munkavállalók nyugdíjba vonulásuk után is Spanyolországban maradhatnak. Teljes nyugdíjat akkor kaphat a külföldi munkavállaló, ha elérte a spanyol törvények által előírt nyugdíjkorhatárt (65 év), és a nyugdíj kérelem előtti utolsó 12 hónapban Spanyolországban dolgozott, illetve 3 évig megszakítás nélkül Spanyolországban élt.

 

Korkedvezményes nyugdíj

Jogosultak:

60 és 65 éves kor között lehetőség van a korkedvezményes nyugdíj igénybevételére. Ebben az esetben a nyugdíj összege minden előrehozott évvel 8%-kal kevesebb.

64. életévét betöltött személy (ugyanazt a nyugdíjat kapja, mint aki 65 évesen ment nyugdíjba) átruházó szerződéssel nyugdíjba mehet.

Korkedvezményes nyugdíjat teljes összeggel azok vehetnek igénybe, akik nehéz fizikai, veszélyes munkakörben, illetve egészségtelen környezetben vagy vegyi anyagokkal foglalkoztak (pl.: bányászat, vasút).

Részleges nyugdíj vehető igénybe 62 és 65 év között, amely szerint a kedvezményezett fél munkaidőben dolgozik.

 

Hozzájárulás nélküli öregségi nyugdíj

Jogosultak azok az idős emberek:

akik nem rendelkeznek a megélhetésükhöz elegendő pénzügyi forrással

akik sosem fizettek TB hozzájárulást

akik nem fizették a hozzájárulást kellő ideig, hogy jogosultak lehessenek öregségi nyugdíjra.

Feltételek:

65 éves életkor

legalább 10 éves legális spanyolországi tartózkodás a kedvezményezett 16. életéve és a támogatásért való folyamodás időpontja között, melyből 2 évnek közvetlenül a kérvényezés előtt kell lennie.

megfelelő fizetés hiánya

Abban az esetben, ha a kedvezményezett által kapott nyugdíj összege nem éri el a spanyolországi hivatalos minimál nyugdíjat, az állam a két összeg különbözetét kifizeti.

Ha a nyugdíjas továbbra is dolgozik, akkor a kiegészítést arányosan csökkentik vagy megszüntetik.

Minden EU tagállam nyugdíjas állampolgára, aki kereső tevékenységet szeretne folytatni, illetve le szeretne telepedni egy másik tagállamban, jogosult a letelepedési engedélyre abban az esetben, ha:

rendelkezik betegbiztosítással

részesül rokkantsági, korkedvezményes, illetve öregkori nyugdíjban

olyan anyagi háttérrel rendelkezik, amely garantálja, hogy ott tartózkodása alatt a vendéglátó ország TB rendszerét nem terheli. 

Jogosultak azok az idős emberek:

akik nem rendelkeznek a megélhetésükhöz elegendő pénzügyi forrással

akik sosem fizettek TB hozzájárulást

akik nem fizették a hozzájárulást kellő ideig, hogy jogosultak lehessenek öregségi nyugdíjra.

Feltételek:

65 éves életkor

legalább 10 éves legális spanyolországi tartózkodás a kedvezményezett 16. életéve és a támogatásért való folyamodás időpontja között, melyből 2 évnek közvetlenül a kérvényezés előtt kell lennie.

megfelelő fizetés hiánya

Abban az esetben, ha a kedvezményezett által kapott nyugdíj összege nem éri el a spanyolországi hivatalos minimál nyugdíjat, az állam a két összeg különbözetét kifizeti.

Ha a nyugdíjas továbbra is dolgozik, akkor a kiegészítést arányosan csökkentik vagy megszüntetik.

Minden EU tagállam nyugdíjas állampolgára, aki kereső tevékenységet szeretne folytatni, illetve le szeretne telepedni egy másik tagállamban, jogosult a letelepedési engedélyre abban az esetben, ha:

rendelkezik betegbiztosítással

részesül rokkantsági, korkedvezményes, illetve öregkori nyugdíjban

olyan anyagi háttérrel rendelkezik, amely garantálja, hogy ott tartózkodása alatt a vendéglátó ország TB rendszerét nem terheli.


Anyasági biztosítás

Jogosultak:

Biztosított nők

A gyermek születése előtt legalább 9 hónappal a TB-hez bejelentett nők

A terhességet megelőző évben legalább 180 napos TB hozzájárulási befizetést igazolni tudó nők

Juttatások:

A juttatások alapfeltétele annak bizonyítása, hogy az anya a szülést megelőzően legalább 180 napos járulék befizetési kötelezettségének eleget tett. A juttatás mértéke az adóköteles napi fizetés 100%-a a szülési szabadság kezdetét megelőző hónapra.

Orvosi ellátás a terhesség alatt

Orvosi ellátás a szülés alatt és után, valamint komplikációk esetén

Kórházi kezelés

A szülési szabadságot maximum 16 hétig lehet igénybe venni, ami ikerszülés esetén 18 hétre meghosszabbítható.

Azok, akik a 16. hét után is orvosi kezelést vesznek igénybe, átmenetileg munkaképtelenné válnak.

Mindezen a juttatások adoptálás esetén is igénybe vehetők. Abban az esetben, ha az örökbefogadott gyermek kilenc hónaposnál fiatalabb a juttatások 8 hétig, ha pedig kilenc hónap és öt év közötti, 6 hétig járnak.

Spanyolországban a pénzbeli támogatás kifizetéséért a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet felelős.

 

Családtámogatások

Jogosultak:

18 év alatti gyermekek

Árvák 18 éves korukig

18 év feletti, legalább 65%-osan sérült személyek

Feltételek:

A családi támogatás egészséges gyermekek után 18 éves korukig, sérült gyerekek esetében korlátlan ideig jár.

A támogatás igénybevételéhez a család éves jövedelme egy gyermek esetén nem haladhatja meg a 11 264 eurót (2009), ez az érték gyermekenként 15 százalékkal növekszik.

A családi pótlék összege a gyermekek létszámától, illetve a jövedelemtől függően 291 és 2910 € között mozoghat.

Sérült gyermekek esetében az állam nem szab felső jövedelmi korlátot a támogatás kifizetéséhez.

A családtámogatásokat a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézetnél kell igényelni (Instituto Nacional de la Seguridad Social).