Munkavállalás a Kanári-szigeteken

Munkavállalás a Kanári-szigeteken, Spanyolországban

A Kanári-szigeteken munkavállalók nyugodtan fordulhatnak a Munkaügyi Hivatal (SEPE) kihelyezett irodáihoz, bármilyen munkavállalással kapcsolatos kérdéssel (képzési lehetőségek, munkanélküli segély).

A  Munkaügyi Hivatal által létrehozott honlapon keresni lehet a Spanyolországban meghirdetett aktuális állásajánlatok között.

Munkavállalási feltételek

Spanyolországban a munkavállalás alsó korhatára 16 év, de a kiskorúak esetében a szülő vagy a gondviselő engedélye kell a munkavállaláshoz.

Munkaszerződés

A törvény lehetővé teszi a munkaszerződések szóbeli és írásbeli megkötését is. A munkaszerződésnél érdemes figyelmesen áttanulmányozni a fizetéssel, utazással és szállással kapcsolatos kitételeket (ez utóbbi kettő esetében, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató fizeti-e ezek költségét). A fizetésekről általában kollektív egyeztetés után döntenek.

A munkaszerződés időbeli hatályát tekintve lehet határozott vagy határozatlan idejűszerződés. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz az időtartamára vonatkozó rendelkezést, vélelmezzük, hogy az határozatlan idejű, teljes munkaidős szerződés.

A határozott és a határozatlan idejű szerződések típusairól és azok formai követelményeiről a Munkaügyi Hivatal munkavállalásról szóló hivatalos tájékoztatója tartalmaz részletes információt.

A spanyol törvények értelmében próbaidőt is meg lehet állapítani a szerződésben, amely időszak alatt bármelyik fél indoklás és kárpótlás fizetése nélkül visszaléphet a szerződéstől. Főszabály szerint a próbaidő törvényben meghatározott maximális időtartama két hónap, ez alól azonban lehetnek kivételek.

Amennyiben a szerződés határozott idejű, vagy bármilyen okból elbocsátják a munkavállalót, a munkaadó köteles a törvényben meghatározott időn belül értesíteni a munkavállalót munkaviszonyának megszűnéséről. Ez az idő a munkaviszony idejétől és a munkaszerződés típusától függően 15 és 30 nap között változik.

Munkaidő

A törvény által előírt teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a napi munkaidő nem lehet több 9 óránál és a heti munkaidő maximum 40 óra/hét, azonban a tényleges munkavégzés idejét évente számolják ki. A 18 év alatti munkavállalók maximum napi 8 órát dolgozhatnak, beleértve azt az időt is, amit az iskolában töltenek. Amennyiben egyszerre több munkavállaló alkalmazza őket, akkor sem engedik a spanyol törvények, hogy összesen napi 8 óránál többet dolgozzanak.

Túlóra esetén a spanyol törvények maximálisan 80 órát engedélyeznek, amit minden hónapban be kell jelenteni az illetékes szerveknek. A túlórát a munkavállaló csak önkéntesen vállalhat, és nem terjedhet ki az éjszakai műszakra. A túlórát pénzbeli juttatással vagy szabadsággal fizetik ki. A 18 év alatti munkavállalók nem túlórázhatnak.

Vasárnapi munka esetén az alapfizetés 175%-át kell a munkáltatónak kifizetnie vagy 1,5 nap pihenőnapot kell biztosítania (a 18 év alatti munkavállalók esetében 2 pihenőnapot).

Az éves szabadság minimum 30 nap/év (szombat és vasárnapokkal együtt), illetve a 14 nemzeti ünnepnap. Emellett minden munkavállaló jogosult házasságkötés miatt évi 15 nap szabadságra és 16 egymást követő hét szülési- vagy örökbefogadás miatti szabadságra. Amennyiben mind a két szülő dolgozik, ezeket a szabadságokat az apa is igénybe veheti.

Munkaszüneti napok, ünnepnapok

Január 1. Újév napja 

Április 10. Nagypéntek 

Május 1. A munka ünnepe 

Augusztus 16. Nagyboldogasszony ünnepe 

Október 12. Nemzeti ünnep 

November 1. Mindenszentek 

December 6. Az alkotmány ünnepe

December 8. A szeplőtelen fogantatás ünnepe 

December 25. Karácsony

Minimálbér

Spanyolországban a minimálbért törvényileg szabályozzák. Ezt a kormány minden évben felülvizsgálja a fő érdekképviseletekkel tartott megbeszélés után. 2012-ben a minimálbér 748 euró/hónap.

Spanyolországban a törvényben meghatározott minimálbér összege attól függően változik, hogy valaki rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e. A részmunkaidős állás minimálbérét a munkaidővel arányosan kell megállapítani. 

A Munkaügyi és Szociális Minisztérium felügyelete alá tartozó független szerv, a FOGASA biztosítja, hogy a munkavállalók megkapják fizetésük vagy az őket megillető kárpótlás egészét.

A munkavállalónak legalább 18 évesnek kell lennie, hogy megkaphassa a minimálbért. 16 éves munkavállalók a minimálbér kb. 40%-át, 17 éves munkavállalók kb. 60%-át kapják.


Munkanélküli ellátás

Spanyolországban a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék (prestación por desempleo) és munkanélküli segély (ayuda de desempleo) tartozik. A támogatásokfolyósításának időtartama annak az időszaknak a hosszától függ, amely alatt az igénylő a társadalombiztosítási járulékokat fizette. Az igénylő 120 napig munkanélküli járadékban részesül, ha legalább 360 napos járulékfizetést teljesített. Ezenfelül 720 napig munkanélküli járadékban részesül, ha több mint 2160 napos járulékfizetést teljesített. 

Munkanélküli járadék

Ha Spanyolországban az EU bármely tagállamának állampolgára munkanélkülivé válik, jelentkeznie kell az illetékes munkaügyi hatóságnál (SEPE) a munkanélküli segélyért, amely folyósításának időtartama legalább 4 hónap és legfeljebb 2 év.

Az INEM-en keresztül folyósított munkanélküli segélyt akkor is fizetik (három hónapig), ha időközben a munkavállaló egy másik tagországba megy munkát keresni. Ehhez be kell szereznie egy U2-es (régi E303) formanyomtatványt a munkaügyi hatóságtól (INEM). Az U2-es formanyomtatványról az Nemzeti  Foglalkoztatási Szolgálat honlapján olvashat bővebben.

Spanyolországban a munkanélküli járadékra és a segélyre egyaránt, az a munkanélküli személy jogosult, aki regisztrálva van az ország társadalombiztosítási rendszerében és bizonyítani tudja, hogy az igénylést megelőző 6 évben minimum 12 havi hozzájárulást fizetett. 

A munkanélküli járadék összege a munkanélkülivé válást megelőző jövedelemtől függ: az első fél évben annak 70, azt követően 60 százaléka. A járadékok összege − az eltartott családtagok számától függően − mindig egy alsó küszöb és egy felső határérték között van.

A munkanélküli segély és a járadék mellett, a jogosultnak lehetősége van részmunkaidős munkát vállalni, ugyanakkor a juttatás összege az ebből származó jövedelmével arányosan csökkenhet.

Munkanélküli segély

A munkanélküli segélyre azok a személyek jogosultak, akiknek a munkanélküli járadékra való jogosultság ideje alatt nem sikerült állást találnia, illetve azok, akik a járadékra egyáltalán nem voltak jogosultak.

A munkanélküli segélynek két típusa van: a munkanélküli pótlék (subsidio de desempleo) és az úgynevezett Aktív Integrációs Jövedelem (Renta Activa de Inserción), amelyre a társadalom veszélyeztetett csoportjainak tagjai jogosultak, mint például a rokkantak.

A munkanélküli pótlékot a következő személyek igényelhetnek: 

az 52 évnél idősebb munkanélküliek

a külföldről visszatérő migráns munkavállalók

a büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak

Aktív Integrációs Jövedelemre a következő személyek jogosultak: 

45 évnél idősebb tartós munkanélküli

külföldről visszatérő 45 évnél idősebb migráns munkavállaló,aki legalább hat hónapon keresztül dolgozott Spanyolországon kívül

fogyatékos személy

szexuális vagy családi erőszak áldozatai

A munkanélküli pótlék főszabály szerint fél évig jár, ez az időszak azonban két alkalommal hat-hat hónappal meghosszabbítható. Az Aktív Integrációs Jövedelem juttatásának időszaka viszontlegfeljebb 11 hónap lehet.

A járadékkal ellentétben, a munkanélküli segély jogosultságnak nem feltétele a megelőző biztosítási idő hosszának igazolása, viszont a munkanélküli nem rendelkezhet a minimálbér 75%-át meghaladó jövedelemmel.

A munkanélküli segély az országos referencia-jövedelem függvénye, főszabály szerint a jogosult ennek 80 százalékát kapja meg.

A juttatások adókötelesek, és a legtöbb járulékot is fizetni kell utánuk.

Spanyolországban a munkanélküli járadékért az ún. Állami Foglalkoztatási Közszolgálat (Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE) a felelős, kirendeltségein tájékoztatást adnak a munkanélküli segély igénylésének mikéntjéről.