Kanári-szigetek társadalma

A Kanári-szigetek őslakói a guancsók. Szép vonású, vörösesszőke hajú, európai testalkatú emberek. Béthencourt gróf történetíró káplánja szerint afrikai származásúak lehettek. Az annalesek i. e. 4000-ben Tamahonnak vagy Tamatragnak nevezett nép létezéséről beszélnek, s erre utal a Tamaran név is, ahogy a guancsók szigetüket, a Gran Canariát elnevezték. Ez a nép Líbiában élt, s gyakran támadták Egyiptomot, közben eljutva a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán afrikai partjaihoz, sőt azon túl a „Boldogok Szigeté"-re is. Eredeti földjükkel elvesz-tették a kapcsolatot, de nyelvük, szokásaik észak-afrikai származásra utalnak; Cro-magnoni embertípus lehet, esetleg annak észak-afrikai leszármazottja. Az idők során föníciaiak, szírek, etruszkok, karthágóiak települtek meg átmenetileg a szigeteken. A reneszánsz időkben idekerülő európaiak a szigetek egy részén nyúlánk, karcsú, erős, kékszemű bennszülöttekkel, míg más részen elütő típusú, sötétbőrű kanáriakkal találkoztak. A keleti szigetek államformája ez időben egyes helyeken a monarchia volt: Lanzarote egy, Fuerteventura két királyságra oszlott, míg Gran Canaria tíz kantonból állt, mindegyik önálló vezetővel, a guanartemével. A nemeseket hosszú hajuk különböztette meg a köznéptől. A nemesi rendbe való bekerülést a faycan (főpap) adta hírül a lakosságnak; származásától függetlenül bárki lehetett nemes, aki bátorságával és magatartásával ezt kiérdemelte.

A Kanári-szigetek lakosai egyistenhívők voltak, istenüknek tejet és mézet áldoztak. Férfi és női papjaiknak kolostorokat építettek; utóbbiakban nevelték a nemesek lányait. Esküvő előtt a lányokat pár napig hizlalták, hogy így tartsák fenn fajtájuk szépségét és erejét. Táplálékuk elsősorban tej, méz, gyümölcs és kecskehús volt. Ma is specialitás a „gofio", ami tejjel vagy vízzel készülő kásaféle. A guancsók nyomai Gran Canaria számos falunevében megtalálhatók: Arguineguin, Tenoja, Teide stb. A tengeri csigát ma is „burgados"-nak nevezik, akárcsak az egykori guancsók. Itt lakó utódaik ma is békés, vendégszerető, vidám emberek.